هوش مصنوعی

 

ویدیوی اول: آیا امکان ساخت هوش مصنوعی نظارت شده را داریم؟

 

ویدیوی دوم: برای تفکر پیوندی آماده باشید

 

ویدیوی سوم: ماشین های هوشمند انسان های با اخلاق را با اهمیت تر می کنند

 

ویدیوی چهارم: پیامدهای شگفت انگیز و هولناک ماشین هایی که می توانند یاد بگیرند

 

ویدیوی پنجم: چطور به کامپیوترها فهمیدن عکس ها را می آموزیم

 

ویدیوی ششم: وقتی کامپیوترها باهوش تر از ما می شوند، چه خواهد شد؟

 

 

منبع: TED