7 مفهوم کلیدی و مهارت لازم برای شروع کار با اینترنت اشیا

اینترنت اشیا یک سامانه سراسری شامل قطعات فیزیکی متصل به هم می باشد که از طریق اینترنت داده های خود

بیشتر بخوانید

اتصال همه چیز به شبکه اینترنت اشیاء

مرکزیت اینترنت اشیاء، شبکه است. فناوری های شبکه به دیوایس های اینترنت اشیاء امکان ارتباط با دیگر دیوایس ها و

بیشتر بخوانید

ساختن مهارت ها در توسعه ی اینترنت اشیاء

در مرحله ی قبل، آشنایی با مفاهیم و مهارت های ابتدایی اینترنت اشیاء، شما یک دید کلی نسبت به مفاهیم

بیشتر بخوانید

ساده سازی توسعه ی پروژه با استفاده از معماری اینترنت اشیاء

یکی از بزرگترین چالش هایی که در برنامه ریزی انجام پروژه های اینترنت اشیاء با آن مواجه خواهید شد، پیچیدگی

بیشتر بخوانید