آشنایی با مفاهیم و مهارت های ابتدایی اینترنت اشیاء

مقالات و وبسایت های بسیاری در زمینه اینترنت اشیاء کار خود را با اعلام انبوه داده ها و آمارها در

بیشتر بخوانید

سخت افزار مناسب برای ساخت و توسعه پروژه اینترنت اشیاء

از این راهنما جهت تشخیص و انتخاب بهترین سخت افزار مورد نیاز برای ساخت پیش نمونه و توسعه پروژه اینترنت

بیشتر بخوانید

پلتفرم ها، راهکار ساده سازی توسعه پروژه اینترنت اشیاء

راهنمایی برای درک اهمیت استفاده از پلتفرم های اینترنت اشیاء توسعه سیستم های اینترنت اشیاء به خودی خود پیچیده است

بیشتر بخوانید

کیت های توسعه اینترنت اشیاء

معرفی پنج کیت توسعه دهنده اینترنت اشیاء برای سرعت بخشیدن به توسعه پروژه اینترنت اشیاء شما کیت های توسعه اینترنت

بیشتر بخوانید

تسلط بر مهارت های توسعه دهندگی اینترنت اشیاء

در گام اول از مسیر یادگیری ، « آغاز آشنایی با توسعه دهندگی اینترنت اشیاء » ، مفاهیم کلیدی و

بیشتر بخوانید

در توسعه دهندگی جدی شوید

اینترنت اشیاء، توانایی گسترده ای در تغییر شکل کاربردها و صنایع مختلف دارد؛ از سیستم های خودکار خانگی گرفته تا

بیشتر بخوانید