تسلط بر مهارت های توسعه دهندگی اینترنت اشیاء

در گام اول از مسیر یادگیری ، « آغاز آشنایی با توسعه دهندگی اینترنت اشیاء » ، مفاهیم کلیدی و

بیشتر بخوانید

در توسعه دهندگی جدی شوید

اینترنت اشیاء، توانایی گسترده ای در تغییر شکل کاربردها و صنایع مختلف دارد؛ از سیستم های خودکار خانگی گرفته تا

بیشتر بخوانید

ساختن مهارت ها در توسعه ی اینترنت اشیاء

در مرحله ی قبل، آشنایی با مفاهیم و مهارت های ابتدایی اینترنت اشیاء، شما یک دید کلی نسبت به مفاهیم

بیشتر بخوانید

کیت های توسعه اینترنت اشیاء

معرفی پنج کیت توسعه دهنده اینترنت اشیاء برای سرعت بخشیدن به توسعه پروژه اینترنت اشیاء شما کیت های توسعه اینترنت

بیشتر بخوانید

ساده سازی توسعه ی پروژه با استفاده از معماری اینترنت اشیاء

یکی از بزرگترین چالش هایی که در برنامه ریزی انجام پروژه های اینترنت اشیاء با آن مواجه خواهید شد، پیچیدگی

بیشتر بخوانید

آشنایی با مفاهیم و مهارت های ابتدایی اینترنت اشیاء

مقالات و وبسایت های بسیاری در زمینه اینترنت اشیاء کار خود را با اعلام انبوه داده ها و آمارها در

بیشتر بخوانید