آشنایی با مفاهیم و مهارت های ابتدایی اینترنت اشیاء

مقالات و وبسایت های بسیاری در زمینه اینترنت اشیاء کار خود را با اعلام انبوه داده ها و آمارها در

بیشتر بخوانید

سخت افزار مناسب برای ساخت و توسعه پروژه اینترنت اشیاء

از این راهنما جهت تشخیص و انتخاب بهترین سخت افزار مورد نیاز برای ساخت پیش نمونه و توسعه پروژه اینترنت

بیشتر بخوانید

7 مفهوم کلیدی و مهارت لازم برای شروع کار با اینترنت اشیا

اینترنت اشیا یک سامانه سراسری شامل قطعات فیزیکی متصل به هم می باشد که از طریق اینترنت داده های خود

بیشتر بخوانید

اتصال همه چیز به شبکه اینترنت اشیاء

مرکزیت اینترنت اشیاء، شبکه است. فناوری های شبکه به دیوایس های اینترنت اشیاء امکان ارتباط با دیگر دیوایس ها و

بیشتر بخوانید

پلتفرم ها، راهکار ساده سازی توسعه پروژه اینترنت اشیاء

راهنمایی برای درک اهمیت استفاده از پلتفرم های اینترنت اشیاء توسعه سیستم های اینترنت اشیاء به خودی خود پیچیده است

بیشتر بخوانید